top of page

About Us

COLOR-DUST-small.jpg
INVENTIVE

สร้างสรรค์

Beinspired.jpg
INSPIRE

บันดาลใจ

Rainbow-Cloud.jpg
INSIGHTFUL

วิสัยทัศน์

EARTH COLORS เกิดจากแนวคิดในการสร้างสรรค์สีที่ถ่ายทอดอารมณ์ธรรมชาติ และคงความงามได้นานเท่านาน อีกทั้งให้ความสะดวกได้สีสันดั่งใจทุกครั้งที่ใช้งาน

 

บริษัท เอิร์ธ คัลเลอร์ส ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2003 เพื่อผลิตปูนสีสำเร็จรูปพร้อมใช้ ภายใต้แบรนด์ เอิร์ธ กรีต คัลเลอร์ส (EARTH CRETE COLORS) ที่มีเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะสไตล์งานปูนสี สามารถนำไปสร้างสรรค์งานตกแต่งได้หลายรูปแบบ  

ที่ เอิร์ธ คัลเลอร์ส เราทุ่มเทกับการค้นหาสีสันใหม่พร้อมกับการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการผลิต  รวมทั้งการคิดค้นทดลองแนวทางใหม่ๆในการใช้ปูนสี และเรายิ่งพบว่า เอิร์ธ กรีต คัลเลอร์ส ตอบสนองจินตนาการได้อย่างน่าทึ่ง 

ด้วยพันธกิจที่จะผลิตคิดค้นและรักษาคุณภาพจนเป็นที่ไว้วางใจในระดับสากล เราจึงมุ่งพัฒนาองค์กรจนได้รับ ISO 9001:2015  และยังรักษามาตรฐานไว้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คำมั่นสำคัญประการหนึ่ง คือผลิตภัณฑ์ของเรา จะเป็นสิ่งสนับสนุนการก่อสร้างที่ยั่งยืน (Sustainable  Construction) เช่นมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green Building) ตามหลักเกณฑ์ของ LEED ไปจนถึง WELL Building Standard และ TREES

บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ ASA สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

(The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage) และเป็นสมาชิกของ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย TALA (Thai Association of Landscape Architects) 

บริษัทเห็นคุณค่าของการดำรงอยู่เพื่อสังคมนอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจเพียงอย่างเดียว เราจึงมีวัฒนธรรมการทำงานที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม เริ่มตั้งแต่ภายในบริษัท กระทั่งขยายออกไปสู่ชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม "โลกของเรา"

vision&mission
asa_logo_black.jpg
TALA LOGO.jpg

Vision

Mission

Goal

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

        เราจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนมอร์ต้าสีสำเร็จรูปพร้อมใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอื่นๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนโดยมุ่งเน้น พัฒนาสู่ความเป็นมาตราฐานระดับสากล มั่นคงและยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

 

  •  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าปูนซีเมนต์สีสำเร็จรูปพร้อมใช้ที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

  • มุ่งมั่นที่จะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆในการจัดตั้ง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบคุณภาพขององค์กรอย่างเหมาะสม

  • มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลทุกคนและทุกภาคส่วนขององค์กรมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง บริหารจัดการ และพัฒนาระบบคุณภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงและสื่อสารนโยบายคุณภาพให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร

  • มุ่งมั่นที่จะบูรณาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยจัดให้มีการทบทวน พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

นโยบายคุณภาพ (Goal)

“ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้า”

 

เป้าหมาย : เป็นผู้ผลิตสินค้าปูนซีเมนต์สีสำเร็จรูปพร้อมใช้ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามต้องการของลูกค้า โดยกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพไว้ดังนี้

  1. องค์กรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบ และลดข้อบกพร่องให้เหลือน้อยที่สุด

  2. องค์กรสามารถสั่งสินค้าวัตถุดิบตั้งต้นให้เข้าทันใช้ในกระบวนการผลิต

  3. องค์กรสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปถึงมือทันต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

  4. องค์กรสามารถผลิตสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าทุกชิ้นและรายการ

  5. องค์กรสามารถจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้บุคคลการมีความรู้และเข้าใจระบบการทำงาน และระบบคุณภาพ พร้อมกับมีการประเมินทักษะตามความจำเป็นที่เหมาะสม

  6. องค์กรสามารถบริหารจัดการความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้า

bottom of page