top of page

Textures & Styles

เปลือยความงามของปูน
ยังมีไอเดียใหม่ๆ รอคุณสร้างสรรค์
ด้วยปูนสี Earth Crete Colors
ทั้งขัดเรียบ ขัดหยาบ กดพิมพ์ลาย
วาดสี ขูดผิว ผสมวัสดุอื่น เทคนิคผสม ฯลฯ
ชมบางส่วนของงานพื้นผิวและสไตล์
ที่ตอบโจทย์ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ

 
bottom of page